ค้นหาหัวข้อข่าว

วันที่ 2 สิงหาคม 2559ผู้บริบาลผู้สงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมนางสุทธิ โฉมปกครอง อายุ 74 ปี

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559ผู้บริบาลผู้สงอายุ อบจ.อุบลฯ ผู้บริบาลผู้สงอายุ อบจ.อุบลฯออกเยี่ยมนางสุทธิ โฉมปกครอง อายุ 74 ปี 37 หมู่ 1 ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล ผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพักพื้นจากอาการกินเห็ดมีพิษ แนะนำเลือกบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่ หลีกเลี่ยงเห็ดที่ไม่เคยกิน โดย ปํญญา เหมาะสม #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg