ค้นหาหัวข้อข่าว

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เอื้ออาทรผู้พิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการ

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เอื้ออาทรผู้พิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการ นายคำปัน ภิญญชาติ อายุ 49 ปีที่อยู่ 57/1 ม.7 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน ความพิการ ทางกายการเคลื่อนไหวความต้องการ แจ้งซ่อมรถสามล้อโยก นายสาคร ทิศวงศ์นิล อายุ 39 ปี ที่อยู่ 26 ม.7 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน ความพิการ ทางกายการเคลื่อนไหวความต้องการ ตรวจเยี่ยม เด็กหญิงบุญมี นนทะนำ อายุ 5 ปีที่อยู่ 36 ม.7 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องในความพิการ ทางกายการเคลื่อนไหว ความต้องการ แจ้งซ่อมรถหัดเดิน นาง ลุน บับพะตา ที่อยู่ 21 ม.4 ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล บริจากรถวิลแชร์ ความพิการทางการเคลื่อนไหว ความต้องการ ขอบริจากรถวิลแชร์ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg