ค้นหาหัวข้อข่าว

วันที่ 15 มิ.ย.59บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ม.4 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม

ข่าวประจำวันที่ : 15 มิถุนายน 2559

วันที่ 15 มิ.ย.59บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ
บริบาลผู้สูงอายุและการแพทย์แผนไทย อบจ.อุบลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองอ้ม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ม.4 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม

โดย อรอิริญา อินทมาตย์ รพ.สต.ทุ่งศรีอุดม

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg