ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

ข่าวประจำวันที่ : 27 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ***

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมาย ดังนั้นจึงจัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญในวันนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาการกีฬาของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำด้านการกีฬาในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี