ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ข่าวประจำวันที่ : 27 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่***

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบข้างของถ่ายโอนสาย อบ. 5161 บ.พระโรจน์ – บ.หนองเมือง และสาย อบ. 3074 บ.หนองไฮ –บ.หนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการสัญจรไป มาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/กองช่าง-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี