ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เดชอุดม

ข่าวประจำวันที่ : 20 ตุลาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เดชอุดม***
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอน สาย อบ. 5169 บ.สร้างมิ่ง – บ.โนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี สาย อบ. 5160 บ.เตย– บ.คึย์ ม่วงสามสิบ สาย อบ.ถ1 บ.ขุมคำ – บ.บก และ สาย อบถ. 2192 เดชอุดม –นาห่อม อ.เดชอุดม เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการสัญจรไป มาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/กองช่าง-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี