ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ทุ่มงบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ (โนนกลางวิทยาคม)

ข่าวประจำวันที่ : 15 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ทุ่มงบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ (โนนกลางวิทยาคม)***
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางบัณฑิตา วงศ์งาม ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการศึกษา และข้าราชการสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมเปิดป้ายอาคาร โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดอาคารหลังใหม ด้วยโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ซึ่งสังกัดอบจ.อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อุบลราชธานี ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 77 ไร่ 3 งาน กว่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในชนบทห่างไกล ได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน ปัจจุบันโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีครู จำนวน 17 คน นักเรียน 291 คน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ เทียนชัย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี