ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตำบล ในเขตพื้นที่ อ.เหล่าเสือโก้ก และอ.ดอนมดแดง

ข่าวประจำวันที่ : 04 ตุลาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตำบล ในเขตพื้นที่ อ.เหล่าเสือโก้ก และอ.ดอนมดแดง***

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก เชื่อมไปบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบล มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรลำบาก โดยได้รับการประสานงานจากนายประสาน ศรีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเหล่าเสือโก้ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/กองช่าง-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี