ค้นหาหัวข้อข่าว

รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬากลางจังหวัดอุบล ราชธานี(ทุ่งบูรพา) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีก

ข่าวประจำวันที่ : 29 กันยายน 2564

***รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬากลางจังหวัดอุบล ราชธานี(ทุ่งบูรพา) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีก***

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายกานต์ กันตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวินิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ข้าราชการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬากลาง(ทุ่งบูรพา ) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมของสนาม สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้ร่วมสำรวจภายในสนามฯ พร้อมหารือแนวทาง เตรียมความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุงสนาม ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีกและการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิด พร้อมหารือ รูปแบบการจัดการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน สิทธิประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา
โดยภายหลังโควิด-19 อบจ.อุบลราชธานี จะขับเคลื่อนการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีก การแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี