ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน อ.เหล่าเสือโก้ก,อ.ดอนมดแดง

ข่าวประจำวันที่ : 27 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน อ.เหล่าเสือโก้ก,อ.ดอนมดแดง***

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการเกรด บดอัดซ่อมแซมลูกรังที่ชำรุดจากพายุฤดูฝน พร้อมลงหินคลุกในช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ถนนสาย บ.นาดูนเหนือ ม.13-บ้านโนนสว่าง ม.6 อ.เหล่าเสือโก้กเชื่อมเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้น
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/จีรพงศ์-ภาพ/เทียนชัย/วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี