ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

ข่าวประจำวันที่ : 14 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล***

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
สืบเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เปิดรับจองเหรียญหลวงปู่มั่นฯ ให้ผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธา เช่าบูชา ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม 2563 ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่นฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นฯ ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ บูรณะศาสนสถาน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาการเตรียมพร้อมจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการจัดสร้างและการเปิดให้เช่าบูชาเหรียญหลวงปู่มั่นฯของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

.