ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

ข่าวประจำวันที่ : 09 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564***

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยภายหลังการประชุมฯ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี