ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 03 กันยายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี***

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสถิตย์ เสนา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ประชุม ผงผ่าน ประธานมูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อบต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอใช้ที่ดิน พิจารณาการของบประมาณจาก อบจ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนเข้าอุทยานฯ) พิจารณาการของบประมาณประจำปี 2566 มาสนับสนุนโครงการ และการเสนอโครงการฯเพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานบึงบัวของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและศึกษาชีวประวัติของพระอริยสงฆ์ และบุคคลสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการสร้างงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao

โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี