ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

ข่าวประจำวันที่ : 26 สิงหาคม 2564

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564***

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จำนวน 13 อำเภอ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด รับทราบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี และนำโครงการที่ได้รับการพิจารณา เข้าแผนจัดทำภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th

Facebook.com/UbonRatchathaniPao

Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ

Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี