ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เอไอเอส สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เรียนออนไลน์ฟรี

ข่าวประจำวันที่ : 23 สิงหาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เอไอเอส สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เรียนออนไลน์ฟรี***
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลต่อผู้ปกครองโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ทำให้เด็กในครอบครัวเข้าถึงระบบการศึกษาได้ยากขึ้น จนทำให้เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา
ดังนั้น อบจ.อุบลราชธานี จึงร่วมกับ เอไอเอส สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้เรียนออนไลน์ฟรีค่าแพ็คเกจเสริมอินเตอร์เน็ตและมอบซิมฟรี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนอย่าง MS Teams, Zoom, Google Meet, WebEx และ Line Chat ได้ไม่จำกัด ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี