ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่ : 23 สิงหาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ***
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมฉัตรบงกช ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ สรุปยอดตั้งไว้ ใช้จ่าย และยอดคงเหลือ พร้อมรายงานให้ทราบ เพื่อให้การดำเนินงานทุกภารกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามระเบียบกฎหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้
www.Ubon.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี