ค้นหาหัวข้อข่าว

นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)

ข่าวประจำวันที่ : 18 สิงหาคม 2564
***นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)***
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566 -2570 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ ณรงค์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี