ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนเชื่อมระหว่างตำบล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

ข่าวประจำวันที่ : 11 สิงหาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนเชื่อมระหว่างตำบล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่***
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนน บ.ทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ เชื่อมไปยังถนน บ.นาเยีย หมูที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมสำรวจถนนเส้นดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ การซ่อม-สร้างถนน ถือเป็นภารกิจในหน้าที่ของอบจ.อุบลราชธานี ที่ดำเนินการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี