ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนตามโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ข่าวประจำวันที่ : 29 กรกฎาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนตามโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่***
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธรรมชาติ อรรถเวทิน วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่าง อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนตามโครงการ ดังนี้
1.ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.โนนสมบูรณ์ หมู่ 10 – บ.บาก หมู่ 8 ต.แพงใหญ่ – บ.นาหนองลำ ม.10 ต.ยางสักโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
2.โครงการถนนคอนกรีตสาย บ.เหล่าหนองผือ หมู่ที่ 11 ต.หนองบก – บ.เหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 4 ต.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
3โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย บ.เหล่าดอนย่านาง หมูที่ 11 ต.เหล่าเสือโก้ก – บ.กลาง หมู่ที่ 2 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี