ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564

ข่าวประจำวันที่ : 28 มิถุนายน 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564***
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
โดยที่ประชุมแจ้งให้ทราบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี / ทุ่งศรีเมือง / ถวายที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2564รวมทั้งแจ้งให้ทราบรูปแบบขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2564, การเคลื่อนขบวนฯจากมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ไปถวายที่วัดมหาวนาราม โดยมีรูปแบบ ขบวนเกวียนบุษบก รถบุษบก รถบุพชาติ ขบวนข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว ขบวนธงชาตินักศึกษาวิชาทหาร และขบวนฟ้อนรำของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและมอบหมายภารกิจ แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมในวัน เวลา ดังกล่าวฯต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ภูมิเบศน์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี