ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข(วัดบ้านนาเมือง)

ข่าวประจำวันที่ : 25 มิถุนายน 2564
***อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข(วัดบ้านนาเมือง)****
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกอบจ.อุบลราชธานี ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข(วัดบ้านนาเมือง) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป เดินทางมาสักการะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี โซติปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ภายในวัดให้เหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ฝ่ายประชาสัมพันธ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี