ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี เร่งนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ข่าวประจำวันที่ : 21 มิถุนายน 2564

***อบจ.อุบลราชธานี เร่งนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่***

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลอบจ.อุบลราชธานีในการดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ผู้บริหาร อบต.ท่าลาด และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้จัดทำบันทึก (MOU) ประสานขอสนับสนุนใช้เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 สายทาง ที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.Ubon.go.th Facebook.com/UbonRatchathaniPao Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ Instagram.com/ubon_pao โทร 045-250-333 สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี