ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ปรับปรุงถนนเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดอุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 13 มิถุนายน 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ปรับปรุงถนนเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ***
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดฯ นายมวลชน กัลป์ตินันท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองช่าง อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล ปรับปรุงผิวจราจรเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบหมายในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมปรับผิวการจราจร ดังนี้
1. ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีโอเวอร์เลย์ ทางเข้าศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ระยะทาง 2,600 เมตร
2. ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีโอเวอร์เลย์ ทางเข้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ระยะทาง 1,358 เมตร
3. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บริเวณข้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน ระยะทาง 200 เมตร
4. ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีเกรดบดอัด ทางเข้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน ระยะทาง 950 เมตร
5. ปรับปรุงถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง โดยวิธีโอเวอร์เลย์ ทางเข้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน ระยะทาง 2,340 เมตร
ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติอย่างสูงสุด ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี