ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ทำงานเชิงรุก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 01 มิถุนายน 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ทำงานเชิงรุก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี***
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลอบจ.อุบลราชธานี ดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีสามาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ผู้บริหาร อบต.ห้วยขะยุง และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้จัดทำบันทึก (MOU) ประสานขอสนับสนุนใช้เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 11 สายทาง ที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนเครื่องจักรกล และบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
www.Ubon.go.th
Facebook.com/UbonRatchathaniPao
Youtube.com/channel/UC1hdzSFhdKccf0d978wZ7cQ
Instagram.com/ubon_pao
โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง ภูมินทร์-วิดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี