ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 03 เมษายน 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี***
วันที่ 3 เมษายน 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางบัณฑิตา วงศ์งาม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายธัญธร ขันอ่อน รกน. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐาน ณ อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี บ้านหนองช้าง ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
โดยภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำพุทธศาสนิกชนประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นนครแห่งธรรม จากนั้นนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธียกรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระอริยสงฆ์กึ่งพุทธกาล ขึ้นประดิษฐานบนฐานบัว พร้อมโยงฝ้ายจากรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่นฯ ลงมายังประธานในพิธีแล้วต่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชน พระพิธีธรรมเจริญชัยมงคลคาถา ถวายภัตราหารเช้าแด่พระพิธีธรรม และวางขันหมากเบ็ง หน้าโต๊ะหมู่บูชารูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปกราบไหว้สักการะบูชาพร้อมส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นปอดแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathaniPao www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ จีรพงศ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี