ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมหารือข้อสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ของ อปท.

ข่าวประจำวันที่ : 17 มีนาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมหารือข้อสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ของ อปท.***
วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือกับคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับข้อสรุปโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม อบจ.อุบลราชธานี ชั้น 1
โดยสืบเนื่องจาก อบจ.อุบลราชธานี ได้นำระบบออนไลน์มาใช้ในการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทไอรีครูท จำกัด ธนาคารกรุงไทยในการนำ ระบบงาน โครงการบริการยื่นและชำระภาษีออนไลน์ ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยการเพิ่มช่องทางการยื่นชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแบบออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
ทั้งนี้เพื่อติดตามและสรุปโครงการฯ (ระยะที่ 1) และวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนารายได้ (ระยะที่ 2) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathaniPao www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี