ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจถนนในพื้นที่อำเภอสำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 09 มีนาคม 2564
***อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจถนนในพื้นที่อำเภอสำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน***
วันที่ 9 มีนาคม 2564
นายวัชรพล เชื้อคง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ออกสำรวจถนนเส้นต่างๆในพื้นที่อำเภอสำโรง พร้อมกับนายธรรมชาติ อรรถเวทิน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กองช่าง อบจ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเขตอำเภอสำโรง จำนวน 7 เส้นทางดังนี้
1 สายบ้านผำ ม.4 ต.โคกก่อง - บ้านหนองเทา ม.5 ต.สำโรง
2 สายบ้านผับแล้ง ม.6 ต.สำโรง - บ้านโนนชาติ ม.6 ต.ขามป้อม
3 บ้านโนนชาติ ม.6 ต.ขามป้อม - ทล.ชนบท 2003
4 บ้านโนนสว่าง ม.15 ต.โคกก่อง อ.สำโรง - บ้านโคกเซบูรณ์ ม.11 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ
5 บ้านสร้างโหง่น ม.7 ต.หนองไฮ - บ้านนางาม ม.5 ต.ขามป้อม
6 สายทางหลวงหมายเลข 2178 - บ้านสร้างโหง่น ม.7 ต.หนองไฮ
7 สายทางหลวงหมายเลข 2178 - บ้านหนองผือ ม.6 ต.โนนกลาง
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/UBONRATCHATHANI.PAO/
www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

erotik shop
erotik shop
erotik shop
erotik shop
erotik shop
erotik shop
erotik shop