ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (ครูในสังกัดฯ) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ อบจ.อุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ข่าวประจำวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (ครูในสังกัดฯ) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ อบจ.อุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (ครูในสังกัดฯ) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS) ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-LAAS เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้ ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้https://xn--www-1kl1e3h.facebook.com/UbonRatchathani.Pao
www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

GCLUB