ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)***

ข่าวประจำวันที่ : 07 ตุลาคม 2563

อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดว่สการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/UBONRATCHATHANI.PAO/
www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
สมใจ-ข่าว/ณรงค์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี