ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ข่าวประจำวันที่ : 19 สิงหาคม 2563

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)***
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเตรียมพร้อมสำหรับการปิดงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS)ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-LAAS เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้https://www.facebook.com/UbonRatchathani.Pao
www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
ฐนิตา-ข่าว/ ภูมิเบศน์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี