ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการโรงแรมในเขต จ.อุบลราชธานี ภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

ข่าวประจำวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563

อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการโรงแรมในเขต จ.อุบลราชธานี ภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลังและคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
.....เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว อาทิ โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม จึงมีผลทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับรายได้จากผู้เข้าพักในโรงแรมที่ลดน้อยลง ดังนั้น กองคลัง อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อบัญญัติอบจ.อุบลราชธานี ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2542 จึงได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการในโรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรมลายทอง โรงแรมฮ็อปอินน์ โรงแรมบีทู และโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้https://www.facebook.com/UbonRatchathani.Pao
www.Ubon.go.th โทร 045-250-333
จารุณี-ข่าว/ เทียนชัย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี