ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบ Line Official Account ในงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 10 มิถุนายน 2563

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบ Line Official Account ในงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

.....วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบ Line Official Account ในงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้บรรยายในเรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของระบบ Line Offical Account การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ Line Offical Account และ Workshop การสร้างและทดลองใช้งานระบบ Line Offical Account ในงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathani.Pao

www.Ubon.go.th โทร 045-250-333

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี