ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ข่าวประจำวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2563

อบจอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

.....วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2563 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาวนาราม ตำบลใน เมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำมาปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดในหลักศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

สมใจ-ข่าว/ณัฐพล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี