ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี มอบรถเข็นแบบวีลแชร์ให้กับผู้พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

ข่าวประจำวันที่ : 17 ธันวาคม 2562

อบจ.อุบลราชธานี มอบรถเข็นแบบวีลแชร์ให้กับผู้พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

.....วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้พิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต มอบรถเข็นแบบวีลแชร์ให้กับนายจำนงค์ คำโทน อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 ม.7 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ผู้พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นตามโครงการ “อบจ.ห่วงใยใส่ใจผู้พิการ” รวมทั้งให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลช่วยเหลือผู้พิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี