ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ข่าวประจำวันที่ : 17 ตุลาคม 2562

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS) ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-LAAS เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้

#สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg