ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ***

ข่าวประจำวันที่ : 05 กรกฎาคม 2562

*** อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ***

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ เพื่อประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปตามนะเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#ฐนิตา-ข่าว/ สุธิดา-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg