ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**

ข่าวประจำวันที่ : 18 มกราคม 2562

**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**

วันที่ 18 มกราคม 2562
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม การบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยวิธีปฏิบัติของ พ.ร.บ. บางเรื่องยังไม่เป็นแนวเดียวกัน จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต่องชัดเจนของการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจดังกล่าวขึ้น

#สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg