ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ

ข่าวประจำวันที่ : 30 มกราคม 2561

วันนี้ (30 ม.ค.61 ) นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางสุจิตรา จองโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ (รถสามล้อโยก) ให้กับผู้พิการ รายนายไวพร ทะคำสอน อายุ 43ปี พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ขาขาดทั้งสองข้าง อยู่บ้านเลขที่ 41 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให้มีกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่เหมาะสม และมีความสะดวกในชีวิตประจำวัน
"ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ หัวใจรับใช้คนพิการ"
"จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"

พิมมาดา/ภาพ
จ.อ.จีระพงษ์/ข่าว

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg