ค้นหาหัวข้อข่าว

ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์ช่วยเหลือวีลแชร์ เอเชียแปซิฟิต จากญี่ปุ่น พร้อมให้ความแลกเปลี่ยนความคิด

ข่าวประจำวันที่ : 26 ตุลาคม 2559

วันที่ 26 ตุลาคม 59 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์ช่วยเหลือวีลแชร์ เอเชียแปซิฟิต จากญี่ปุ่น พร้อมให้ความแลกเปลี่ยนความคิด วิธีปรับเปลี่ยนด้านความพัฒนา อุปกรณ์กายภาพของผู้พิการ ณ ศูนย์เอื้ออาทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg