อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2564
12 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี มอบรถเข็นแบบวีลแชร์ให้กับผู้พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
17 ธันวาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี มอบรถเข็นแบบวีลแชร์ให้กับผู้พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

 

อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ
30 มกราคม 2561 - อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจคนพิการ

 

ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์ช่วยเหลือวีลแชร์ เอเชียแปซิฟิต จากญี่ปุ่น พร้อมให้ความแลกเปลี่ยนความคิด
26 ตุลาคม 2559 - ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์ช่วยเหลือวีลแชร์ เอเชียแปซิฟิต จากญี่ปุ่น พร้อมให้ความแลกเปลี่ยนความคิด

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เอื้ออาทรผู้พิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการ
02 สิงหาคม 2559 - วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์เอื้ออาทรผู้พิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการ

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559ผู้บริบาลผู้สงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมนางสุทธิ โฉมปกครอง อายุ 74 ปี
02 สิงหาคม 2559 - วันที่ 2 สิงหาคม 2559ผู้บริบาลผู้สงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมนางสุทธิ โฉมปกครอง อายุ 74 ปี

 

วันที่ 15 มิ.ย.59บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ม.4 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม
15 มิถุนายน 2559 - วันที่ 15 มิ.ย.59บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ม.4 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับนักกายภาพ รพ.นาตาล และเจ้าหน้าที่รพ.สต.นาตาลเยี่ยมให้กำลังใจและฝึกผู้ป่วยให้ทำกายภาพด้วยตัวเอง
23 พฤษภาคม 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับนักกายภาพ รพ.นาตาล และเจ้าหน้าที่รพ.สต.นาตาลเยี่ยมให้กำลังใจและฝึกผู้ป่วยให้ทำกายภาพด้วยตัวเอง

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุอบจ.อุบลฯร่วมกับนักกายภาพ รพ.นาตาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาตาลเยี่ยมแนะนำให้ผู้ป่วยนางกลมรี เหล่ามาใช้ขาเทียม และได้ฝึกการเดินให้แก่ผู้ป่วย
17 พฤษภาคม 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุอบจ.อุบลฯร่วมกับนักกายภาพ รพ.นาตาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาตาลเยี่ยมแนะนำให้ผู้ป่วยนางกลมรี เหล่ามาใช้ขาเทียม และได้ฝึกการเดินให้แก่ผู้ป่วย

 

วันที่ 29 ก.พ. 59 ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ นำรถด่วนฉุกเฉิน 1669 นำส่งหลวงปู่วัดบ้านโชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ ส่งโรงพยาบาลเขมราฐ
29 กุมภาพันธ์ 2559 - วันที่ 29 ก.พ. 59 ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ นำรถด่วนฉุกเฉิน 1669 นำส่งหลวงปู่วัดบ้านโชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ ส่งโรงพยาบาลเขมราฐ

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมบ้านคุณยายอุดม
02 กุมภาพันธ์ 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ออกเยี่ยมบ้านคุณยายอุดม

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.ปลาขาวและเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำยืน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ นางหม่อม พรมโสภา
26 มกราคม 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.ปลาขาวและเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำยืน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ นางหม่อม พรมโสภา

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับรพ.สต.คำหมาไนและอสม.บ้านนาเลินออกตรวจสุขภาพประจำปีบ้านนาเลิน
22 มกราคม 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับรพ.สต.คำหมาไนและอสม.บ้านนาเลินออกตรวจสุขภาพประจำปีบ้านนาเลิน

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับ รพ.สต.ออกเยี่ยมนายวัฒนา ปาซา
19 มกราคม 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับ รพ.สต.ออกเยี่ยมนายวัฒนา ปาซา

 

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ
13 มกราคม 2559 - ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ
 
 
(ศูนย์เอื้ออาทร)ข้อมูลพื้นฐาน (2)
 
(ศูนย์เอื้ออาทร)คู่มือบริการ (2)
 
(ศูนย์เอื้ออาทร) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี (1)
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document