*** อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน1669 บริการประชาชน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562***
17 กรกฎาคม 2562 - *** อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน1669 บริการประชาชน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562***

 

***รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี
18 เมษายน 2562 - ***รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี

 

***นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.อุบลราชธานี***
24 กรกฎาคม 2561 - ***นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.อุบลราชธานี***

 

** อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวิทยากร ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินสายด่วน 1669**
17 กรกฎาคม 2561 - ** อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวิทยากร ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินสายด่วน 1669**

 

** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์**
22 พฤษภาคม 2561 - ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์**

 

**ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล**
09 เมษายน 2561 - **ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล**

 

***อบจ.อุบลราชธานี อบรมพัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ***
02 เมษายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี อบรมพัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี พัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ จัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน***
27 มีนาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี พัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ จัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน***

 

อบจ.อบ. ต้อนรับคณะตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS 1669
29 กันยายน 2559 - อบจ.อบ. ต้อนรับคณะตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS 1669

 

อบจ.อุบลฯ ประชุมชี้แจงการส่งคืนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669
18 สิงหาคม 2559 - อบจ.อุบลฯ ประชุมชี้แจงการส่งคืนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669

 

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
24 มิถุนายน 2559 - อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 58
15 ธันวาคม 2558 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 58

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558
19 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2558
 
 
(EMS1669) กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (3)
 
(EMS1669) ข้อมูลศูนย์สั่งการ 1669 (4)
 
(EMS1669) (1)
 
(EMS1669) สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ (6)
 
(EMS1669) การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ (1)
 
(EMS1669) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี (5)
 
(EMS1669) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document