อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564
04 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี เตรียมจัดตั้งศูนย์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
27 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี เตรียมจัดตั้งศูนย์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
23 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ศูนย์พัฒนาคนพิการบ้านศรีวนาไล อุบลราชธานี เป็นวันที่2
17 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ศูนย์พัฒนาคนพิการบ้านศรีวนาไล อุบลราชธานี เป็นวันที่2

 

อบจ.อุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ศูนย์พัฒนาคนพิการบ้านศรีวนาไล อุบลราชธานี
16 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ศูนย์พัฒนาคนพิการบ้านศรีวนาไล อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม ติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านการประชุมทางไกล
14 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม ติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านการประชุมทางไกล

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว เพื่อรอการขนไปกำจัด
02 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อชั่วคราว เพื่อรอการขนไปกำจัด

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ครั้งที่ 3/2564
24 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ครั้งที่ 3/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม สรุปผล “ถอดบทเรียน:AAR ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละออง
23 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม สรุปผล “ถอดบทเรียน:AAR ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละออง

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
20 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีอุทกภัย
06 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีอุทกภัย

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขแบบยั่งยืน”
18 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขแบบยั่งยืน”

 

นายก อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย)
10 เมษายน 2564 - นายก อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย)

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมระดมบรรทุกน้ำดับไฟป่า
31 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมระดมบรรทุกน้ำดับไฟป่า

 

อบจ.อุบลราชธานี นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5
25 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5
 
 
(กองทรัพยากรฯ) ข้อมูลบุคลากร (2)
 
(กองทรัพยากรฯ) ประชาสัมพันธ์ (3)
 
(กองทรัพยากรฯ) ประกาศ
 
(กองทรัพยากรฯ) ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ (12)
 
(กองทรัพยากรฯ) ขั้นตอนและแบบฟอร์มขอขุดสระ (5)
 
(กองทรัพยากรฯ) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (1)
 
(กองทรัพยากรฯ) พนักงานขับรถแบคโฮ แขนยาว ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (1)
 
(กองทรัพยากรฯ) พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ประจำโซนต่างๆ (4)
 
 
 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายจักณรินทร์ โจมหาร
นายจักณรินทร์ โจมหาร
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาแหล่งน้ำ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผังเมือง
อบจ. อุบล บริการประชาชน
รถเครื่องจักรกลหนัก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
การ์ตูนสิ่งแวดล้อม Hi Moon
Untitled Document