ข่าวสาร กิจกรรม

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
29 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
27 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565
26 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2565

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564
20 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ทุ่มงบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ (โนนกลางวิทยาคม)
15 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ทุ่มงบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ (โนนกลางวิทยาคม)

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬากลางจังหวัดอุบล ราชธานี(ทุ่งบูรพา) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีก
29 กันยายน 2564 - รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬากลางจังหวัดอุบล ราชธานี(ทุ่งบูรพา) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลซูเปอร์ลีก

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล
14 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เอไอเอส สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เรียนออนไลน์ฟรี
23 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ เอไอเอส สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เรียนออนไลน์ฟรี

 

อบจ.อุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตร และ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตร และ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดฯที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564
30 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดฯที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
02 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564
28 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
25 พฤษภาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
03 เมษายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
 
 
(สำนักการศึกษา) ข้อมูลทั่วไป (2)
 
(สำนักการศึกษา) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
 
(สำนักการศึกษา) ข่าวประกาศ (14)
 
(สำนักการศึกษา) เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ (9)
 
(สำนักการศึกษา) ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (1)
 
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
    ฝ่ายการศึกษาในระบบ
    ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
    ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
    ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ส่วนบริหารการศึกษา
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document