อบจ.อุบลราชธานี ตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ในความดูแล ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
21 พฤษภาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ในความดูแล ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
 
 
กฎบัตร
กฎบัตร ปี 2565
 
ระเบียบ/กฏหมาย (1)
 
แผนการตรวจสอบ
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางศุภรดา  สาธุจรัญ
นางศุภรดา สาธุจรัญ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ตรวจสอบภายใน 1
ตรวจสอบภายใน 2
ตรวจสอบภายใน 3
Untitled Document