อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่
27 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เดชอุดม
20 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ และ อ.เดชอุดม

 

อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ
12 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน แก้ไขปัญหาการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ

 

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตำบล ในเขตพื้นที่ อ.เหล่าเสือโก้ก และอ.ดอนมดแดง
04 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตำบล ในเขตพื้นที่ อ.เหล่าเสือโก้ก และอ.ดอนมดแดง

 

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน อ.เหล่าเสือโก้ก,อ.ดอนมดแดง
27 กันยายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน อ.เหล่าเสือโก้ก,อ.ดอนมดแดง

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
30 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนเชื่อมระหว่างตำบล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่
11 สิงหาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนเชื่อมระหว่างตำบล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่

 

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนตามโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
29 กรกฎาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจถนนตามโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)
29 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)

 

อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข(วัดบ้านนาเมือง)
25 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับเกรดถนนภายในพื้นที่วัดสระประสานสุข(วัดบ้านนาเมือง)

 

อบจ.อุบลราชธานี เร่งนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
21 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

อบจ.อุบลราชธานี ปรับปรุงถนนเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดอุบลฯ
13 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ปรับปรุงถนนเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดอุบลฯ

 

อบจ.อุบลราชธานี ทำงานเชิงรุก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
01 มิถุนายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ทำงานเชิงรุก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจสภาพถนนแจ้งสนิท หลังพบว่าประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมทุกปี
09 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจสภาพถนนแจ้งสนิท หลังพบว่าประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมทุกปี

 

อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจถนนในพื้นที่อำเภอสำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
09 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งสำรวจถนนในพื้นที่อำเภอสำโรง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
 
 
(กองช่าง)ข้อมูลทั่วไป (1)
 
(กองช่าง) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2)
 
(กองช่าง) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ยกเว้นถนนถ่ายโอน (1)
 
(กองช่าง) ผลการปฏิบัติงาน (1)
 
(กองช่าง) แบบร่างประตูเมืองแห่งที่ 3 (3)
 
(กองช่าง) หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
 
ถนนถ่ายโอนทั้งหมด (29)
 
 
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ฝ่ายก่อสร้างและควบคุม
Untitled Document