สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
29 ตุลาคม 2564 - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564
23 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
21 ตุลาคม 2564 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงาน "วันตำรวจ” ประจำปี 2564
17 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงาน "วันตำรวจ” ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ
15 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564
13 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2564
08 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2564

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบแนวทางการปฏิบัติราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
04 ตุลาคม 2564 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบแนวทางการปฏิบัติราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
01 ตุลาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

นายก อบจ.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
30 กันยายน 2564 - นายก อบจ.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง

 

นายกอบจ.อุบลราชธานีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรส่วนราชการในสังกัด อบจ. อุบลราชธานี
30 กันยายน 2564 - นายกอบจ.อุบลราชธานีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรส่วนราชการในสังกัด อบจ. อุบลราชธานี

 

นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี กับ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
29 กันยายน 2564 - นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี กับ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 7
28 กันยายน 2564 - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 7

 

นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสมุทิตาจิต อำลาชีวิตข้าราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
25 กันยายน 2564 - นายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสมุทิตาจิต อำลาชีวิตข้าราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
ฝ่ายการประชุม
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
Untitled Document