ขอสัญญาณไฟจราจร
บังอร, 20 ธันวาคม 2563 16:54
ไอพี:171.96.159.132
เนื่องจากอ.บุณฑริก มีการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาอย่างคับคั่งทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็น และยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดิฉันในนามตัวแทนของชาวอ.บุณฑริกจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อดำเนินการด้านไฟจราจรตามแยกต่างๆให้ด้วยค่ะ