อุปกรณ์การเลือกตั้ง
บริษัท สวยสมพล จำกัด, 28 ตุลาคม 2563 10:52
ไอพี:171.99.161.225
ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต หีบเหล็กและคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขนาดตามมาตรฐาน กกต. หากท่านต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯยินดีเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

โทร. 02 - 810 0088 081-721 6850 - 51 โทรสาร. 02 - 810 9479