ถนนทางเข้าหมู่บ้านวังแซ หมู่12 ตำบลโพธิ์ไทร ชำรุดเสียหายอย่างหนัก
นายวัชระ อัปกาญจน์, 07 กันยายน 2563 20:42
ไอพี:27.55.70.29
ถนนทางเข้าหมู่บ้านวังแซ หมู่12 ตำโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ชำรุดเสียหายอย่างหนักทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนในหมู่บ้านลำบากมากครับเป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถนนเป็นแบบลูกรังน้ำขังเยอะมากเวลาเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนเละไม่เป็นท่าครับ
ผมจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ทางจังหวัดสนับสนุนในการทำถนมให้ชาวบ้านวังแซได้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
นายวัชระ อัปกาญจน์ 063-0787735

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบข้อร้องเรียนถนนครับ
นายณัฐพงศ์ ก้อนทอง, 23 กันยายน 2563 16:57
ไอพี:192.168.1.25
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเรื่องของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบว่าเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่
 
ความคิดเห็นที่ 2
ถนนทางเข้าหมู่บ้านวังแซ หมู่12 ตำบลโพธิ์ไทร ชำรุดเสียหาย
นายวัชระ อัปกาญจน์, 07 ตุลาคม 2563 20:17
ไอพี:27.55.76.226
ได้เรื่องยังไงช่วยดำเนินการด้วยนะครับฝนตกช่วงนี้ถนนเดินทางไปมาลำบากมากครับ