แจ้งซ่อมปรับถนน บ้านคำบาก คำโทน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
นภวัต จันทะนา, 16 พฤศจิกายน 2562 21:43
ไอพี:180.180.51.12
เรียน ผอ.กองช่าง อบจ. เนื่องด้วยถนนบ้านคำบาก -คำโทน ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางลัด 2 อำเภอ บุณฑริก -นาจะหลวย เป็นถนนเชื่อมต่อที่มีประชาชนเดินทางติดต่อระหว่างกัน วันละไม่ต่ำกว่า150 คัน ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถขนผลลิตทางการเกษตร และบางคนมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลดึกๆดื่นๆ มีการใช้เส้นทางทุกวัน แต่เส้นทางเชื่อมดังกล่าวมีการปรับปรุงไปแล้ว ประมาณ 4 ปี แต่ตอนนี้ชำรุดมากต้องใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมง ในระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้สัญจรไปมามีความยากลำบากมากจึงเรียนท่านได้มาดูแลพวกเราด้วย ขอบพระคุณล่างหน้า

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบข้อร้องเรียนเรื่องถนน
นายณัฐพงศ์ ก้อนทอง, 18 พฤศจิกายน 2562 15:09
ไอพี:10.0.0.225
รับทราบ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ